Nhậu xong cãi nhau, vác dao chém người yêu trọng thương

Nạn nhân bị đối tượng Phương chém trọng thương. Ảnh: CA cung cấp.
Nạn nhân bị đối tượng Phương chém trọng thương. Ảnh: CA cung cấp.
Nạn nhân bị đối tượng Phương chém trọng thương. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top