Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhậu say, rủ nhau đi bắt trộm chó thì bị bắt