Nhậu say, 2 thanh niên đánh Công an làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19

2 thanh niên đánh Công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: PV
2 thanh niên đánh Công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: PV
2 thanh niên đánh Công an làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: PV
Lên top