Nhậu rồi cãi vã, thanh niên đâm chết anh song sinh

Đối tượng Trần Văn Long tại cơ quan điều tra, Ảnh: CQĐT
Đối tượng Trần Văn Long tại cơ quan điều tra, Ảnh: CQĐT
Đối tượng Trần Văn Long tại cơ quan điều tra, Ảnh: CQĐT
Lên top