Nhặt được 5,5kg thuốc nổ rồi giao cho công an

Anh Sáu bàn giao số thuốc nổ nhặt được cho lực lượng CSGT. Ảnh: CTV
Anh Sáu bàn giao số thuốc nổ nhặt được cho lực lượng CSGT. Ảnh: CTV
Anh Sáu bàn giao số thuốc nổ nhặt được cho lực lượng CSGT. Ảnh: CTV
Lên top