Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhập nhèm giữa “hiếp dâm” và “dâm ô“: Nạn nhân khóc nức nở giữa công đường