Nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương, lĩnh án 18 tháng tù

Bị cáo Đào Duy Tùng lĩnh án 18 tháng tù. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Bị cáo Đào Duy Tùng lĩnh án 18 tháng tù. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Bị cáo Đào Duy Tùng lĩnh án 18 tháng tù. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top