Nhân viên đòi nợ thuê: "Gây áp lực để lấy tiền nhưng tuyệt đối không được nhục mạ khách nợ"

Một “con nợ” bị nhóm đòi nợ xịt sơn lên nhà. Ảnh: Ngô Nguyên
Một “con nợ” bị nhóm đòi nợ xịt sơn lên nhà. Ảnh: Ngô Nguyên
Một “con nợ” bị nhóm đòi nợ xịt sơn lên nhà. Ảnh: Ngô Nguyên
Lên top