Nhân viên cũ phá két sắt trộm hơn 210 triệu đồng của công ty

Đoàn Văn Tùng là đối tượng đã đột nhập vào Công ty Vĩnh Thành phá két sắt lấy đi số tiền 214 triệu đồng. Ảnh: NT
Đoàn Văn Tùng là đối tượng đã đột nhập vào Công ty Vĩnh Thành phá két sắt lấy đi số tiền 214 triệu đồng. Ảnh: NT
Đoàn Văn Tùng là đối tượng đã đột nhập vào Công ty Vĩnh Thành phá két sắt lấy đi số tiền 214 triệu đồng. Ảnh: NT
Lên top