Nhận tử thi, tro cốt người bị thi hành án tử hình thế nào?

Cán bộ làm các thủ tục trước giờ thi hành án tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: PV
Cán bộ làm các thủ tục trước giờ thi hành án tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: PV
Cán bộ làm các thủ tục trước giờ thi hành án tử tù Nguyễn Đức Nghĩa tại Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: PV
Lên top