Nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh bị khởi tố tội khủng bố: Tội danh hiếm gặp, giới luật sư xung khắc quan điểm