Nhận tiền công 31 triệu đồng để “cõng” 1kg ma túy đá

2 đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ. Ảnh TT
2 đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ. Ảnh TT
2 đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ. Ảnh TT
Lên top