Nhân “Ngày truyền thống luật sư Việt Nam - 10.10”: LS Đặng Hoài Vũ tâm huyết với nghề luật sư và tấm lòng nhân ái

Luật sư Đặng Hoài Vũ. Ảnh: P.V
Luật sư Đặng Hoài Vũ. Ảnh: P.V