Nhận "lại quả" từ dự án, Chủ tịch xã lĩnh 3 năm tù

Chủ tịch xã nhận tiền chênh lệch từ việc mua giống bơ cho người nghèo. (Ảnh minh họa).
Chủ tịch xã nhận tiền chênh lệch từ việc mua giống bơ cho người nghèo. (Ảnh minh họa).
Chủ tịch xã nhận tiền chênh lệch từ việc mua giống bơ cho người nghèo. (Ảnh minh họa).
Lên top