“Nhận án tù vì… nấu cháo trong sân UBND xã”: Dân tiếp tục kêu oan theo thủ tục giám đốc thẩm

Trong lúc chờ thi hành án, ông Nguyễn Chí Trọng (cầm lái) và ông Vương Chí Diên tiếp tục đi kêu oan.
Trong lúc chờ thi hành án, ông Nguyễn Chí Trọng (cầm lái) và ông Vương Chí Diên tiếp tục đi kêu oan.