Nhận 5 triệu để xách thuê 10 kg ma túy, thanh niên 9X đối diện án tử

Các đối tượng trong vụ việc
Các đối tượng trong vụ việc
Các đối tượng trong vụ việc
Lên top