Nhận 4.000 USD để vận chuyển hai bé trai sang Trung Quốc

Hai bị can vận chuyển bé trai sang Trung Quốc để nhận tiền công 4.000 USD. Ảnh: Cơ quan công an.
Hai bị can vận chuyển bé trai sang Trung Quốc để nhận tiền công 4.000 USD. Ảnh: Cơ quan công an.
Hai bị can vận chuyển bé trai sang Trung Quốc để nhận tiền công 4.000 USD. Ảnh: Cơ quan công an.
Lên top