Nhận 1 triệu đồng đón 7 người nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Vi Văn Thêm vì 1 triệu đồng đã đồng ý đón 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
Vi Văn Thêm vì 1 triệu đồng đã đồng ý đón 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
Vi Văn Thêm vì 1 triệu đồng đã đồng ý đón 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
Lên top