Nhâm Hoàng Khang cưỡng đoạt tiền như thế nào?

Bị can Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: CAND
Bị can Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: CAND
Bị can Nhâm Hoàng Khang. Ảnh: CAND
Lên top