Nhà đầu tư giao dịch trên sàn GardenBO, mất hàng chục tỉ đồng

Giao diện sàn giao dịch đang thu hút, lôi kéo nhà đầu tư trên mạng Internet. Ảnh: CAHN.
Giao diện sàn giao dịch đang thu hút, lôi kéo nhà đầu tư trên mạng Internet. Ảnh: CAHN.
Giao diện sàn giao dịch đang thu hút, lôi kéo nhà đầu tư trên mạng Internet. Ảnh: CAHN.
Lên top