Nguyễn Xuân Đường khai gì tại tòa xử vợ chồng Lẫm, Quyết?

Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa phúc thẩm vợ chồng Lẫm, Quyết sáng nay 11.5 (ảnh chụp qua màn hình TV). Ảnh: MD
Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa phúc thẩm vợ chồng Lẫm, Quyết sáng nay 11.5 (ảnh chụp qua màn hình TV). Ảnh: MD
Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa phúc thẩm vợ chồng Lẫm, Quyết sáng nay 11.5 (ảnh chụp qua màn hình TV). Ảnh: MD
Lên top