Nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường Côn Đảo bị khởi tố, tạm giam

Một khu đất tại Côn Đảo để xảy ra nhiều sai phạm_Ảnh: LN
Một khu đất tại Côn Đảo để xảy ra nhiều sai phạm_Ảnh: LN
Một khu đất tại Côn Đảo để xảy ra nhiều sai phạm_Ảnh: LN
Lên top