Nguyên trưởng cửa hàng Co.op Food tráo tiền giả lấy tiền thật để tiêu

Bị cáo Thanh và bị cáo Trúc tại tòa.
Bị cáo Thanh và bị cáo Trúc tại tòa.
Bị cáo Thanh và bị cáo Trúc tại tòa.
Lên top