Nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa lãnh án 13 năm tù

Sau khi lên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, những sai phạm trước đó của ông Võ Thanh Tùng mới bị phát hiện
Sau khi lên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, những sai phạm trước đó của ông Võ Thanh Tùng mới bị phát hiện
Sau khi lên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, những sai phạm trước đó của ông Võ Thanh Tùng mới bị phát hiện
Lên top