Nguyên Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa sắp bị xét xử

Các bị can Từ Thành Nghĩa (phải) và Võ Quang Huy
Các bị can Từ Thành Nghĩa (phải) và Võ Quang Huy
Các bị can Từ Thành Nghĩa (phải) và Võ Quang Huy

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top