Nguyên Phó Chủ tịch huyện vào lao tù vì chiếm đất lâm nghiệp

Bị cáo Huân tại tòa. Ảnh: LX
Bị cáo Huân tại tòa. Ảnh: LX
Bị cáo Huân tại tòa. Ảnh: LX
Lên top