Nguyễn Hữu Linh kháng cáo kêu oan

Sau khi tòa tuyên án 18 tháng tù giam, ông Linh chính thức kháng cáo toàn bộ bản án.
Sau khi tòa tuyên án 18 tháng tù giam, ông Linh chính thức kháng cáo toàn bộ bản án.
Sau khi tòa tuyên án 18 tháng tù giam, ông Linh chính thức kháng cáo toàn bộ bản án.
Lên top