Nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai Phú Quốc lãnh án tù

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM