Nguyên Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Đồng Nai bị khai trừ Đảng

Ông Phạm Sáng, nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai_Ảnh: CTV
Ông Phạm Sáng, nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai_Ảnh: CTV
Ông Phạm Sáng, nguyên giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai_Ảnh: CTV
Lên top