Nguyên Giám đốc Cty Hoàng Anh - Vinashin lại hầu tòa