Nguyên cớ người đàn ông sát hại vợ con ở Hà Nội

Chỉ vì nghi ngờ vô cớ dẫn đến mâu thuẫn, Nam đã sát hại vợ và con trai mới 2 tuổi. Ảnh: Đ.Tuấn.
Chỉ vì nghi ngờ vô cớ dẫn đến mâu thuẫn, Nam đã sát hại vợ và con trai mới 2 tuổi. Ảnh: Đ.Tuấn.
Chỉ vì nghi ngờ vô cớ dẫn đến mâu thuẫn, Nam đã sát hại vợ và con trai mới 2 tuổi. Ảnh: Đ.Tuấn.
Lên top