Nguyên cớ Đường "Nhuệ" đánh người ở trụ sở công an phường

Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh cơ quan công an.
Bị can Nguyễn Xuân Đường. Ảnh cơ quan công an.
Lên top