Nguyên Chủ tịch TrustBank nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt

Bị cáo Hoàng Văn Toàn.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn.
Bị cáo Hoàng Văn Toàn.
Lên top