Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang lãnh 20 năm tù

Bị cáo Phan Văn Tập và Nguyễn Thiện Hồng  (áo trắng) tại phiên tòa
Bị cáo Phan Văn Tập và Nguyễn Thiện Hồng (áo trắng) tại phiên tòa