Nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyên Đức Chung tiếp tục bị khởi tố

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. Ảnh: BCA.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. Ảnh: BCA.
Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung. Ảnh: BCA.
Lên top