Nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hầu tòa

Ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: BCA
Ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: BCA
Ông Đặng Anh Tuấn. Ảnh: BCA
Lên top