Nguồn cơn "giang hồ mạng" Phú Lê sai đàn em đánh mẹ của "hotgirl xăm trổ"

"Giang hồ mạng" Phú Lê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hưng.
"Giang hồ mạng" Phú Lê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hưng.
"Giang hồ mạng" Phú Lê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hưng.
Lên top