Người yêu cũ của tử tù Thọ “sứt” lì lợm khi các điều tra viên lấy lời khai