Người xưng "tao là VTV" định thông chốt là giám đốc marketing

Người đàn ông định thông chốt kiểm soát (bên phải) tại huyện Gia Lâm. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông định thông chốt kiểm soát (bên phải) tại huyện Gia Lâm. Ảnh cắt từ clip.
Người đàn ông định thông chốt kiểm soát (bên phải) tại huyện Gia Lâm. Ảnh cắt từ clip.
Lên top