Người Việt Nam có liên quan đến đường dây đánh bạc 10.000 tỉ hay không?

Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc đã được đưa lên Lạng Sơn chờ bàn giao cho phía Trung Quốc. Ảnh: LĐ
Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc đã được đưa lên Lạng Sơn chờ bàn giao cho phía Trung Quốc. Ảnh: LĐ
Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc đã được đưa lên Lạng Sơn chờ bàn giao cho phía Trung Quốc. Ảnh: LĐ
Lên top