Người vi phạm nồng độ cồn phải nhờ vợ đọc biên bản vi phạm

Tổ công tác thông báo kết quả vi phạm nồng độ cồn với ông H. Ảnh: V.H.
Tổ công tác thông báo kết quả vi phạm nồng độ cồn với ông H. Ảnh: V.H.
Tổ công tác thông báo kết quả vi phạm nồng độ cồn với ông H. Ảnh: V.H.
Lên top