Người vi phạm giao thông đồng tình việc nộp phạt trực tuyến

Lực lượng CSGT hướng dẫn người vi phạm nộp phạt trực tuyến. Ảnh: V.Huế.
Lực lượng CSGT hướng dẫn người vi phạm nộp phạt trực tuyến. Ảnh: V.Huế.
Lực lượng CSGT hướng dẫn người vi phạm nộp phạt trực tuyến. Ảnh: V.Huế.
Lên top