Người túm tóc cán bộ tự quản ở chốt kiểm soát bị xử phạt 12 tháng tù

Ninh Văn Đức nhận án khi túm tóc thành viên chốt kiểm soát. Ảnh: N.A
Ninh Văn Đức nhận án khi túm tóc thành viên chốt kiểm soát. Ảnh: N.A
Ninh Văn Đức nhận án khi túm tóc thành viên chốt kiểm soát. Ảnh: N.A
Lên top