Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Cục trưởng Phạm Văn Các.
Cục trưởng Phạm Văn Các.
Cục trưởng Phạm Văn Các.
Lên top