Người trúng đấu giá đất từng bị đàn em Đường Dương hành hung

Nguyễn Thị Dương hất nước chè vào mặt, đàn em đánh người trúng đấu giá đất để thay đổi kết quả. Ảnh Mai Chi
Nguyễn Thị Dương hất nước chè vào mặt, đàn em đánh người trúng đấu giá đất để thay đổi kết quả. Ảnh Mai Chi
Nguyễn Thị Dương hất nước chè vào mặt, đàn em đánh người trúng đấu giá đất để thay đổi kết quả. Ảnh Mai Chi
Lên top