Người trồng cây cần sa bị xử lý thế nào?

Nương rẫy trồng cây cần sa của một hộ gia đình ở Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phát hiện. Ảnh: T.X
Nương rẫy trồng cây cần sa của một hộ gia đình ở Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phát hiện. Ảnh: T.X
Nương rẫy trồng cây cần sa của một hộ gia đình ở Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phát hiện. Ảnh: T.X
Lên top