Người tham nhũng "lập công lớn" sẽ thoát án cao nhất

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là một trong những bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên được xem xét không áp dụng mức án cao nhất - tử hình. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là một trong những bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên được xem xét không áp dụng mức án cao nhất - tử hình. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là một trong những bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên được xem xét không áp dụng mức án cao nhất - tử hình. Ảnh: V.Dũng.
Lên top