Người phụ nữ thuê phòng chờ của bệnh viện để bán cỏ Mỹ

Bà Xuân cùng số cỏ Mỹ trong túi xách. Ảnh: T.H.
Bà Xuân cùng số cỏ Mỹ trong túi xách. Ảnh: T.H.
Bà Xuân cùng số cỏ Mỹ trong túi xách. Ảnh: T.H.
Lên top