Người phụ nữ thuê người chặt tay, chân để trục lợi tiền bảo hiểm