Người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Ánh. Ảnh: CA cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Ánh. Ảnh: CA cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Ánh. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top